Map Pool Update for Clan Battles

A Skirmish is a battle between your clan’s detachment and an enemy detachment on a neutral territory. The enemy and map are selected at random. Every clan that participates in Skirmishes gets Industrial Resource depending on the outcome of the battle, with the winning side receiving a greater reward. Industrial Resource earned in Skirmishes is accumulated in the Stronghold Storage.

En skÀrmytsling Àr en strid mellan din klans grupp och en fientlig grupp pÄ ett neutralt omrÄde. Fienden och kartan vÀljs slumpmÀssigt. Varje klan som deltar i Skirmish fÄr Industrial Resource beroende pÄ utgÄngen av striden, dÀr den vinnande sidan fÄr en större belöning. Industriell resurs som tjÀnas in i Skirmishes ackumuleras i Stronghold Storage.

UNAFFECTED MAPS / KARTOR SOM INTE PÅVERKAS

 • Airfield
 • Cliff
 • Ensk
 • Erlenberg
 • Himmelsdorf
 • Lakeville
 • Mines
 • Murovanka
 • Redshire
 • Ruinberg
 • Serene Coast
 • Siegfried Line
 • Steppes
 • Tundra

CHANGES / ÄNDRINGAR

Overlord added

A Skirmish is a battle between your clan’s detachment and an enemy detachment on a neutral territory. The enemy and map are selected at random. Every clan that participates in Skirmishes gets Industrial Resource depending on the outcome of the battle, with the winning side receiving a greater reward. Industrial Resource earned in Skirmishes is accumulated in the Stronghold Storage.

En skÀrmytsling Àr en strid mellan din klans grupp och en fientlig grupp pÄ ett neutralt omrÄde. Fienden och kartan vÀljs slumpmÀssigt. Varje klan som deltar i Skirmish fÄr Industrial Resource beroende pÄ utgÄngen av striden, dÀr den vinnande sidan fÄr en större belöning. Industriell resurs som tjÀnas in i Skirmishes ackumuleras i Stronghold Storage.

UNAFFECTED MAPS / KARTOR SOM INTE PÅVERKAS

 • Abbey
 • Airfield
 • Berlin
 • Cliff
 • El Halluf
 • Ensk
 • Erlenberg
 • Fisherman’s Bay
 • Glacier
 • Himmelsdorf
 • Karelien
 • Lakeville
 • Live Oaks
 • Mines
 • Murovanka
 • Prokhorovka
 • Redshire
 • Ruinberg
 • Sand River
 • Serene Coast
 • Siegfried Line
 • Tundra

CHANGES / ÄNDRINGAR

 • Overlord added
 • Steppes removed
 • Westfield removed

A Skirmish is a battle between your clan’s detachment and an enemy detachment on a neutral territory. The enemy and map are selected at random. Every clan that participates in Skirmishes gets Industrial Resource depending on the outcome of the battle, with the winning side receiving a greater reward. Industrial Resource earned in Skirmishes is accumulated in the Stronghold Storage.

En skÀrmytsling Àr en strid mellan din klans grupp och en fientlig grupp pÄ ett neutralt omrÄde. Fienden och kartan vÀljs slumpmÀssigt. Varje klan som deltar i Skirmish fÄr Industrial Resource beroende pÄ utgÄngen av striden, dÀr den vinnande sidan fÄr en större belöning. Industriell resurs som tjÀnas in i Skirmishes ackumuleras i Stronghold Storage.

UNAFFECTED MAPS / KARTOR SOM INTE PÅVERKAS

 • Airfield
 • Berlin
 • Cliff
 • El Halluf
 • Ensk
 • Fisherman’s Bay
 • Highway
 • Himmelsdorf
 • Lakeville
 • Live Oaks
 • Malinovka
 • Mines
 • Murovanka
 • Prokhorovka
 • Redshire
 • Sand River
 • Serene Coast
 • Siegfried Line
 • Steppes
 • Tundra
 • Westfield

CHANGES / ÄNDRINGAR

 • Erlenberg removed
 • Steppes removed

An Advance is a series of battles for Industrial Resource between two clan detachments on bridgeheads. The ultimate aim of an Advance is to capture all enemy Lines and the Citadel. To fight in an Advance, clans create detachments and choose bridgeheads. Opponents are matched by player skill. If there are no clans of equal skill in the queue, your enemy is selected at random and may be stronger or weaker than you.

Advances follow the rules below:
Vehicle tier: X
Players in a detachment: 12–15
Maximum number of legionnaires: 3
Battle type: Standard battle
Single battle duration: up to 10 minutes
Advance duration: 56 minutes

Ett Advance Àr en serie strider om industriell resurs mellan tvÄ klanförband pÄ brohuvuden. Det slutgiltiga mÄlet för en Advance Àr att erövra alla fiendens linjer och citadellet. För att slÄss i en Advance skapar klaner avdelningar och vÀljer brohuvuden. MotstÄndarna matchas med hjÀlp av spelarnas skicklighet. Om det inte finns nÄgra klaner med samma skicklighet i kön vÀljs din fiende slumpmÀssigt och kan vara starkare eller svagare Àn du.

Framryckningar följer reglerna nedan:
FordonsnivÄ: X
Spelare i en grupp: 12-15
Maximalt antal legionÀrer: 3
Typ av strid: Typ av slag: Standardstrid
Varaktighet för en enskild strid: upp till 10 minuter
Framstegstid: 56 minuter

UNAFFECTED MAPS / KARTOR SOM INTE PÅVERKAS

 • Cliff
 • Ensk
 • Fisherman’s Bay
 • Himmelsdorf
 • Live Oaks
 • Malinovka
 • Mines
 • Murovanka
 • Prokhorovka
 • Redshire
 • Sand River
 • Serene Coast
 • Westfield

CHANGES / ÄNDRINGAR

 • Highway added
 • Studzianki added
 • Karelia removed
 • Steppes removed

An Advance is a series of battles for Industrial Resource between two clan detachments on bridgeheads. The ultimate aim of an Advance is to capture all enemy Lines and the Citadel. To fight in an Advance, clans create detachments and choose bridgeheads. Opponents are matched by player skill. If there are no clans of equal skill in the queue, your enemy is selected at random and may be stronger or weaker than you.

Advances follow the rules below:
Vehicle tier: X
Players in a detachment: 12–15
Maximum number of legionnaires: 3
Battle type: Standard battle
Single battle duration: up to 10 minutes
Advance duration: 56 minutes

Ett Advance Àr en serie strider om industriell resurs mellan tvÄ klanförband pÄ brohuvuden. Det slutgiltiga mÄlet för en Advance Àr att erövra alla fiendens linjer och citadellet. För att slÄss i en Advance skapar klaner avdelningar och vÀljer brohuvuden. MotstÄndarna matchas med hjÀlp av spelarnas skicklighet. Om det inte finns nÄgra klaner med samma skicklighet i kön vÀljs din fiende slumpmÀssigt och kan vara starkare eller svagare Àn du.

Framryckningar följer reglerna nedan:
FordonsnivÄ: X
Spelare i en grupp: 12-15
Maximalt antal legionÀrer: 3
Typ av strid: Typ av slag: Standardstrid
Varaktighet för en enskild strid: upp till 10 minuter
Framstegstid: 56 minuter

UNAFFECTED MAPS / KARTOR SOM INTE PÅVERKAS

 • Cliff
 • El Halluf
 • Ensk
 • Fisherman’s Bay
 • Himmelsdorf
 • Live Oaks
 • Mines
 • Murovanka
 • Prokhorovka
 • Redshire
 • Ruinberg
 • Sand River
 • Westfield

CHANGES / ÄNDRINGAR

Be First to Comment