Permanent Banned Players

Vi accepterar inte spelare från våra egna medlemmar eller gäster på vår teamspeak som förolämpar andra spelare om politik och sexuella trakasserier. Vi tolererar inte att spelare är giftiga i vår klan eller att spelare stör andra spelares spel. Vi önskar att andra klaner inte accepterar dom här spelarna som du ser här på Norrbotten Brigaden -I19- bannade sida.

We do not accept players of our own members or guests on our teamspeak who insult other players about politics and sexual harassment. We do not tolerate people being toxic in our community nor people disrupting other people’s game play. We wish that other clans don´t accept this players you see here on Norrbotten Brigaden -I19- banned page.

Lista av spelare som är permanent bannade på NBI19
Player NameAccount IDClan IDGlobal RatingCreated AtLogout AtLast Battle Time
PoseidonSw51610812150020613431242013-12-072023-09-2717:09:50
Vilhelmvonbraun50342739566902012-05-052020-01-0319:01:53
SnoppGlock56819806950017768772572020-02-192023-09-1319:09:03
Niiggward42051517643050017768758482013-11-102023-09-2819:09:08
_BEN_DOVER_69_567317487500177687101062020-01-102023-09-2411:09:22


API access consent: YES
© nbi19.com / © docs-nbi19.com. All rights reserved | © Wargaming.net. All rights reserved.
This is application is a third-party tool under Wargaming Developers Partner Program.